Atišova meditace srdce

"Jeden z významů Tantry je proměnit jed v nektar. To se odehrává v ohni srdce". 


Srdce jako transformující síla

Tato silná meditace pochází od tibetského Mistra Atíši (982 - 1054 n.l.) a pracuje s transformační silou našeho srdce. Naše srdce má odvahu, nebojí se bolesti a dokáže ji proměnit v lásku. Jeho snahou bylo eliminovat utrpení z lidských bytostí. 

Atiša řekl: "Procvičujte se v sjednocování, dávání a přijímání současně. A čiňte to ovládnutím dechu." 

Na fyzické úrovni srdce přetavuje krev. Na duchovní úrovni transformuje jakékoliv problémy v lásku. Tím, že se na tento proces vědomě zaměříme svou pozornost, můžeme tuto přirozenost srdce podpořit a posílit. Lidé se většinou nechtějí na své bolesti podívat zpříma, a tak se jich většina ukládá v našem podvědomí. Ale přirozenost/život chtějí, abychom žili v harmonii a v lásce. Proto lidé těsně před smrtí začínají odpouštět a opravdu milovat. Srdce zkrátka chce naplnit svou funkci. Proč s tím čekat na okamžik před smrtí?? 

Tato meditace je metodou soucitu! Vypít veškeré utrpení a vylít ven blaženost! Praktikování této meditace 21 dní po sobě pomáhá ukotvit tuto techniku do každodenního života.


Technika

Při vdechování si představujeme, že vdechujeme veškeré utrpení svoje, lidí okolo nás a nakonec všech lidí celého světa. Veškerou temnotu, bolest, zoufalství. A pak vše vnímáme celým srdcem. Při vydechování vydechujeme veškerou radost, kterou máme, blaženost kterou máme, veškeré štěstí, které máme. Vydechováním vléváme přímo sebe do celé existence. 

  1. Transformace tvého vlastního utrpení (10 minut) Sedíš v meditační pozici. S každým nádechem do hloubky srdce vdechuješ své vlastní utrpení. Utrpení může být na fyzické úrovni, mohou to být bolestivé vzpomínky, pocity, trápení na emoční či mentální úrovni současnosti nebo z minulosti. 
  2. Transformace utrpení lidí, které znáš (10 minut) 
  3. Transformace utrpení celého světa (10 minut) Vdechuj hluboko do svého srdce utrpení z oblasti konfliktu nebo utrpení skupin lidí či krizových oblastí, nebo utrpení zvířat (jakékoliv utrpení ve světě, které ti přichází na mysl). 

Jsou dvě možnosti jak praktikovat: buď každý den 30 minut stejný postup, jaký je popsán výše, nebo první týden 30 minut se zaměřením jen na své vlastní utrpení, druhý týden na utrpení lidí, které znáš a třetí týden 30 minut denně se zaměřením na utrpení celého světa. 

Tato meditace může radikálně změnit tvůj život. Automaticky promění způsob, jakým žiješ a jakým se vztahuješ k ostatním - tvůj život prostoupí soucit. 

Ať se ti stane Atišova meditace nástrojem, který ti pomůže žít život naplněný láskou a láskou a láskou.

S láskou pro tebe Monika