Konzultace

Občas se na své cestě dostaneme do "slepé" uličky, kde nevidíme žádné světlo, které by svítilo na naši cestu. Pokud i ty se ocitneš na takovém místě a budeš cítit, že bych ti mohla pomoci touto uličkou provést, bude mi potěšením posvítit ti na cestu, po které kráčíš a podpořit tě k znovunalezení cesty k sobě samotné, do svého Srdce, do svého Lůna a k důvěře v sebe samotnou.

... Ale konečné rozhodnutí, kam se vydáš, bude záležet vždy na tobě.

Cena za konzultaci 1 200,- Kč/ hod.

Setkání probíhá on-line, nebo osobně, vždy dle možností a naší společné dohody.

Objednání termínu prosím přes mail: hanzlikova.monika@cititsezenou.cz, nebo přes tel. 777 897 035 (sms)

S úctou k nám Ženám a k individuální cestě každé z nás.

Monika