Požehnané těhotenství 

požehnaný čas

Jestli v některém životním období prochází Žena změnou na všech úrovních, pak je to zcela jistě období, kdy v jejím těle roste nový život. Dotýká se hluboce všech témat, které souvisí se smyslem života a uvědoměním si smrti. Ženu provází spektrum všech emocí, které je možné prožívat. A velmi rychle se mění.

Vnější svět "jede" stále stejně, ale její svět se pomalu, ale jistě začíná měnit již před narozením dítěte. Když se říká "jiný stav", nedá se slovy dokonale popsat. Jakoby se dokázala Žena dívat "za to", co se děje. Její citlivost a vnímání energií je velmi rozšířená. Její prožívání je hluboké. Vše vnímá jednoduše "jinak".

Těhotenství přestavuje takovou změnu, že Žena je nucena tělo začít vnímat. Změny probíhající uvnitř jsou viditelné i na venek. A tyto změny a procesy nejde přehlížet. Ty jsou okem viditelné a ty se nedají skrýt. Stejně jako pocity... Ač se snažíme emoce skrývat a občas se i daří, v tomto stavu to tak jednoduše nejde. Vnímám to jako šanci pro každou Ženu, naplno se propojit se svoji emocí a nechat ji projevit.  

S láskou, respektem a s pochopením k sobě samotné. S láskou a respektem k ostatním.

Vnímám, že těhotenství je požehnaný stav pro Ženu a může být velikou příležitostí pro Ženu, aby:

  • prohlubovala přístup ke svému ženství
  • prohlubovala lásku a soucit ke svému ženskému tělu
  • v souladu s potřebami, které jako Žena má
  • v souladu s její ženskou Duší
  • v souladu s mateřskou láskou, která pečuje a chrání

Její pozornost přeskakuje z mysli do srdce, do lůna. Velmi rychle. A to občas vybudí chaos, nejistotu a strach. Uznejme i tyto emoce, nejde je potlačovat a jsou zcela logické. Navíc vnější svět "jede" stále stejným tempem bez ohledu na náš proměňující se stav. Nejde ale držet celou dobu standartní tempo s vnějším světem. Ale ani vnější svět není povinný se přizpůsobovat našemu stavu. Největší laskavost k sobě může Žena projevit tím, že zastaví, nebo alespoň zpomalí své tempo, které přizpůsobí potřebám svého těla a tvoří, co ji v těle činí radost. Ať je to cokoliv - tanec, vaření, spaní, čtení, procházka, meditace, nic, čištění prostoru ve svém domově - cokoliv jde s lehkostí a radostí...


Pro čas zastavení se, odpočinek, naladění se na své tělo, ve kterém roste nový život jsem natočila s velikou vlnou lásky meditaci pro Ženy, které nosí ve svém těle, pod svým srdcem nový život...

Meditace Požehnané těhotenství 

Meditace je určena pro ženy, které se chtějí více naladit na své tělo. Uvolit se ve změnách, kterým tělo prochází a s láskou a důvěrou přijímat vše, co se uvnitř těla zcela samo odehrává ...

Meditace Příprava na porod

Jak se porod blíží, zažívá žena více okamžiků, kdy se dotýká strachu z porodu. Jediné, co si přeje, aby dítě i ona byli zdraví a živí, až tak velký ten strach je. A je to naprosto přirozené. Tuto meditaci jsem nahrávala 14 dnů před svým porodem a vede ženu k Modlitbě k tomu nejvyššímu. K napojení se na důvěru v život ...

Meditace Po porodu

Být napojena zpět na své tělo. Navracet tělu sílu, o kterou přišlo v průběhu porodu. Být v propojení s miminkem a přesto mít i okamžiky jen sama pro sebe ...

Užívej si s radostí Ženo tento posvátný čas.

S láskou,

Monika