Meditační flow

Tady a teď.

Přítomnost.

Propojení sama se sebou.

Propojení se se vším, co nás přesahuje.

Pozornost do míst, odkud přichází odpovědi na naše otázky.

Na otázky, na které nám nikdo nemůže odpovědět lépe než my samy.

Na to je potřeba se zastavit. Alespoň krátce. Je to má každodenní potřeba a z této potřeby tvořím pro nás ženy.  

A tak vytvářím meditace, které trvají 7 minut. Několikrát do měsíce. Nepravidelně. Vždy, když cítím, že prostor je otevřen a já jsem připravena do meditace vstoupit. A po natočení posílám ženám hned do telefonu do aplikace TELEGRAM (virtuální poštovní holub, který doletí až na druhý konec světa :).

  • Pro ženy, které si dovolí na chvíli se zastavit, vytvoří si prostor pro sebe samotnou a naslouchají. Samy sobě.
  • Pro ženy, které chtějí zůstávat v propojení se sebou a tvořit svůj život ze svého nitra.
  • Pro ženy, které ví, že nejdůležitější na světě je ona sama.
  • Pro ženy, které otevírají svá srdce. Otevírají se tomu, co má být viděno, cítěno, přijato a léčeno

V tu danou chvíli. S laskavostí a jemností. Pro sebe. Pro nás všechny. Protože jsme propojeny. :)

Pokud tě volá být součástí naší skupiny MEDITAČNÍ FLOW, napiš mi na telefon 777 897 035.

Cena

Záměrem této skupiny pro mě bylo a je, aby meditovaly ženy, které meditovat chtějí. Bez tlaku, svobodně, kdy mohou a kde mohou. Každá ve svém vlastním flow...

A stejně tak se každá žena může rozhodnout podle své svobodné vůle, kolik peněz chce a může si dovolit poslat. Nepřeji si, aby peníze se staly zábranou tomu, aby žena, která by meditovat chtěla a potřebovala to, si tyto meditace nemohla z finančních důvodů dovolit. 

Vstup do skupiny je volný, podpořit mě můžete libovolnou částkou zaslanou na č.ú. 2000862830/2010.

Tvořím s láskou a úctou k našemu ženskému světu.

Děkuji s vděčností, že mohu.

Monika

A ... Děkuji virtuálnímu světu za tuto možnost propojení nás všech :)