Uvědomuji si...

> sílu slova, proto preferuji LASKAVOU KOMUNIKACI, 
> kouzlo autentičnosti, proto podporuji ženu BÝT PRAVDIVÁ, 
> zranitelnost, proto je pro mě nezbytný BEZPEČNÝ PROSTOR,
> smrt, která probouzí VÁŠEŇ K ŽIVOTU,
> propojení, proto v ženě probouzím ŽENSKOU SEXUÁLNÍ ENERGII,
> že ŽENA CÍTÍ,
> že to nejdůležitější, co žena potřebuje cítit je DŮVĚRA.

Děkuji ženám za důvěru. Velmi si toho vážím.

Jmenuji se Monika, 

miluji životní výzvy, které ke mě v průběhu mého života přicházejí. Výzvy, které po mě vždy žádají odvážný krok do neznáma. Krok do nejistoty. Vstup do strachu mého vlastního bytí. V temnotě. V tichu. V tu chvíli vždy přichází uvědomění si své smrti a přijetí sebe se vším, co přichází a odchází.

Miluji okamžiky uvědomění si Daru svého života a moci nad tím, jak trávím svůj čas na této Zemi, který doslova běží... a to je vždy počátkem mého znovuzrození, kdy začínám znovu a znovu toužit po jediném - vášnivě prožít život!

Miluji měkký dotek, vábivé vůně, harmonické tóny, chutné jídlo a přírodní kosmetiku. Jsem zastáncem "alespoň" hledáním alternativních cest ve všech oblastech mého života.

Miluji změny, ve kterých hledám vždy tu změnu pozitivní.

A v neposlední řadě miluji své syny. První syn ve mě svým zrozením probudil uvědomění si Posvátnosti života samotného a Druhý syn mě svým zrozením propojil se silou, která se uvnitř hluboko mě tak dlouho ukrývala. Děkuji každý den za dar, kterým mě skrze tyto dvě milované bytosti sám život obdaroval.

Konzultace

Občas se na své cestě dostaneme do "slepé" uličky, kde nevidíme žádné světlo, které by svítilo na naši cestu. Pokud i ty se ocitneš na takovém místě a budeš cítit, že bych ti mohla pomoci touto uličkou provést, bude mi potěšením posvítit ti na cestu, po které kráčíš a podpořit tě k znovunalezení cesty k sobě samotné, do svého Srdce, do svého Lůna a k důvěře v sebe samotnou.

... Ale konečné rozhodnutí, kam se vydáš, bude záležet vždy na tobě.

Cena za konzultaci 1 200,- Kč/ hod.

Setkání probíhá on-line, nebo osobně, vždy dle možností a naší společné dohody.

Objednání termínu prosím přes mail: hanzlikova.monika@cititsezenou.cz, nebo přes tel. 777 897 035 (sms)

S úctou k nám Ženám a k individuální cestě každé z nás

Monika