Uvědomuji si...

> sílu slova, proto preferuji LASKAVOU KOMUNIKACI, 
> kouzlo autentičnosti, proto podporuji ženu BÝT PRAVDIVÁ, 
> zranitelnost, proto je pro mě nezbytný BEZPEČNÝ PROSTOR,
> smrt, která probouzí VÁŠEŇ K ŽIVOTU,
> propojení, proto v ženě probouzím ŽENSKOU SEXUÁLNÍ ENERGII,
> že ŽENA CÍTÍ,
> že to nejdůležitější, co žena potřebuje cítit je DŮVĚRA.

Děkuji ženám za důvěru. Velmi si toho vážím.

Jmenuji se Monika, 

má "práce" je pro mě darem.

Můj dar je podporovat ženy na jejich cestách.

Není nic krásnějšího, než vidět ženu, jak se otevírá a dává mi svou důvěru. Dostávám tím dar od ženy, který mi umožňuje pochopit její cestu a já mohu být nápomocná k objevení nové perspektivy. Vzpoura, zranění, láska, růst – všechno to je součástí našeho společného putování. Věřím, že každá žena má v sobě jedinečný dar, který může přinést do světa. Je to něco, co ji odlišuje a co může využít k vlastnímu rozvoji a šíření pozitivních změn ve svém životě.

Být svědkem životních příběhů, sdílet radosti i výzvy a společně hledat cestu ke svobodě a plnosti v ženské sounáležitosti je cesta, která mě naplňuje a činí spokojenou a radostnou. Věřím, že každá z nás má tu schopnost přinést svůj jedinečný dar do tohoto světa a činit jej krásnějším, šťastnějším a láskyplnějším. A společně pak tvoříme životy, ve kterých ženy rozkvétají a svobodně vyjadřují svou pravou podstatu.

Protože se potřebuji cítit v harmonii se svým Tělem, Duší a Duchem, svou energii a čas věnuji darem. Svět žen, který se navzájem respektuje, ctí a váží si života každé jediné je svět, který má pro mě smysl žít a v radosti prožívat.

A v jakém světě žen by jsi chtěla žít ty? :)

S ohledem na svoji energii a na svůj rodinný život si dovoluji žít v plynutí ...

Pokud tě volá setkat se osobně, napiš mi prosím mail.

S láskou a úctou ke všem ženám,

Monika